សិក្ខាសាលាស្តីពីអាហាររូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

47

កាលពីថ្ងៃទី0៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងកិច្ចការនារី សហការជាមួយស្ថានទូតអូស្រ្តាលី រៀបចំសិក្ខាសាលាក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី និងលោកជំទាវឯកអគ្គរាជទូត ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និតិវិធី និងគន្លឹះក្នុងការប្រលងយកអាហារូបករណ៍ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ និងបង្កើនចំនួនមន្រ្តីរាជការជាស្រ្តីក្នុងការដាក់ពាក្យ និងទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។  

SHARE