វេទិកានារីរតនៈ “យុវជនរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា”

79

កាលពីថ្ងៃទី២៧ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ តាមរយៈកិច្ចសហការ រវាងមន្ទីរកិច្ចការនារីនិងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារីបានរៀបចំវេទិកានារីរតនៈ ក្រោមប្រធានបទ “យុវជនរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សា” បានធ្វើឡើង នៅវិទ្យាល័យចំនួន៣គឺ វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនថ្មី(ស្រុកតំបែរ) វិទ្យាល័យជាស៊ីមកណ្តោលជ្រុំ(ស្រុកពញ្ញាក្រែក)និងវិទ្យាល័យសម្តេចម៉ែ(ស្រុកត្បូងឃ្មុំ)ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ឡុងសុផល្លី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងកិច្ចការនារី។ វេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវវ័យរួមគ្នាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងសង្គម តាមរយៈការប្រើប្រាស់ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល(PB)។

          

SHARE