គេថា ស្ត្រីមេផ្ទះពូកែទុកលុយជាងប្តី?

65

សូមអញ្ជើញស្តាប់កិច្ចសម្ភាស៍ រវាង លោកស្រី យិន សារ៉ាត់ ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងនាមជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធី ជំហានដំបូង នៅ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិ ដូចតទៅ

https://soundcloud.com/mowa-di/kzmti4mwody

SHARE