វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ី-ដ “ការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសរើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ” និង អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

16

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ដល់១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រី(ក.ជ.ក.ស) បានរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ី-ដ “ការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសរើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ” និង អនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងជំរុញលើការអនុវត្តអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ (CEDAW) អោយមានសង្គតិភាពទៅនឹង ច្បាប់ជាតិនិងគោលនយោបាយនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើភាពខ្វះចន្លោះតាមរយៈរបាយការណ៍ជាតិលើកទី៤ និងទី៥នៃការអនុវត្តអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ (CEDAW) នៅប្រទេសកម្ពុជា។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ តាន់ វួចឆេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាសមាជិកា ក.ជ.ក.ស លោកជំទាវ ប៊ុន ឈិតវាសនា អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រែយ៍ ក.ជ.ក.ស និងលោកជំទាវ កែវ សាវឿន អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនៈគិរី និងមានសមាសភាពចូលរួមសរុប ៦០នាក់ (ប្រុស១៨នាក់) មកពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធចំនួន៥ខេត្តគឺ់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង មណ្ឌលគិរី ក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តរតនៈគិរី ដែលជាខេត្តគោលដៅ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តរតនៈគិរី។

chevron-right chevron-left

SHARE