យុទ្ធនាកាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលេីកទី១០៦ ក្រោមប្រធានបទ “ស្ត្រី ដេីម្បីសុខសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព”នៅវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ជ្រោយចង្វារ

10

គោលនយោបាយអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា បានបង្កើនចំនួននៃការចូលរៀនរបស់សិស្ស ដល់កម្រិតអតិប្បរមា និងសម្រេចបាន សមភាពរវាងសិស្សស្រី និងសិស្សប្រុសក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។នៅឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ក្នុង បេក្ខជន ដែលបានប្រលងជាប់ សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិស្រ្តីមានចំនួន៦៥,៤៦% ។ ក្នុងចំណោមសិស្ស៤០៥នាក់ដែល ទទួលបាននិទ្ទេស Aមានសិស្សស្រីច្រើនជាង ៥០%។ ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ឆ្នាំចុងក្រោយ ចំនួនសិស្សស្រីនៅឧត្តមសិក្សាមានការកើនឡើង។ បច្ចុប្បន្នចំនួនសិស្សស្រីនៅ ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររងមាន៤៩% បរិញ្ញប័ត្រ ៤៥,៩% បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់២១,៦%បណ្ឌិត៥,១%។

យុទ្ធនាកាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលេីកទី១០៦ ក្រោមប្រធានបទ “ស្ត្រីដេីម្បី សុខសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព”នៅវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ជ្រោយចង្វារ ដែលមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន២៥០នាក់។

ចែករំលែក