ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

គោលនយោបាយ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការបញ្ជ្រាបយេ...

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ស...

នារីរតនៈទី៥៖ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការបញ្ជ្...

នារីរតនៈទី៥៖ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រី។ &...

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុ...

អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២ រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ...

លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសាទរចំពោះលិខិតថ្លែងការណ៍លេខពិស...

លិខិតថ្លែងអំណរគុណនិងសាទរចំពោះលិខិតថ្លែងការណ៍លេខពិសេសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្...