សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងទិវាក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ

25

សេចក្តីអំពាវនាវ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី សូមកោតសរសើរ និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមាតាបិតា អាណាព្យាបាល ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាពិសេសយុវវ័យ ដែលបាន និងកំពុងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សា និងលើកកម្ពស់ សីលធម៌សង្គម និងតម្លៃស្ត្រី ព្រមទាំងវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ក្នុងទិវាក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃ១៤កុម្ភៈ។