ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ការពិតវាមិនគួរឱ្យខ្លាច តានតឹង និងធុញទ្រាន់នោះទេ

11

តោះ …!!! ទស្សនាសកម្មរបស់យុវតីម្នាក់ បង្ហាញថា ការធ្វើ #ចត្តាឡីស័ក ការពិតវាមិនគួរឱ្យខ្លាច តានតឹង និងធុញទ្រាន់នោះទេ តែគាត់បង្វែរទៅធ្វេីរឿងមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ។ ពិតជាដូចពាក្យគេថា “នៅក្នុងបញ្ហា តែងតែមានឱកាស”។ #COVID-19