សារលិខិតជូនពរ៖ សូមគោរពជូន សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់

36

សារលិខិតជូនពរ៖ សូមគោរពជូន សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។