លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងកិច្ចការនារី បានដឹកនាំគណប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារី គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម អុឹង គៀត

35

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងកិច្ចការនារី បានដឹកនាំគណប្រតិភូក្រសួងកិច្ចការនារី គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម អុឹង គៀត ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ ត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងជន្មាយុ ៩៨ឆ្នាំ ដោយជរាពាធ។