យុទ្ធនាកាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលេីកទី១០៦

57

        យុទ្ធនាកាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលេីកទី១០៦ ក្រោមប្រធានបទ “ស្ត្រីដេីម្បីសុខសន្តិភាព និងវឌ្ឍនភាព”។​ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ត្រូវរួមគ្នាកាត់បន្ថយ អំពើហិង្សាក្នុងសង្គម និងដោះស្រាយ ជម្លោះដោយសន្តិវិធី ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពជាវិជ្ជមាន។

SHARE